ENGLISH
Mapa O nas Aplikacja Kontakt Artykuły

EDUKACJA KLIMATYCZNA DLA BIZNESU - RUSZA PIERWSZA EDYCJA SUSTAINABLE LEADERS’ HUB!

GRID Warszawa, 2021-12-21 13:50:00
Źródło: gridw.pl

GRID Warszawa

Przygotujmy się

Już dziś wiemy, że transformacja wzorców produkcji i konsumpcji dotknie samego rdzenia modeli biznesowych, wymuszając bardziej efektywne korzystanie z surowców oraz konkretne działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dla przedstawicieli firm ważne jest dobre przygotowanie przedsiębiorstwa do ryzyk związanych zarówno z samym kryzysem klimatycznym, jak i wyzwaniami zielonej transformacji i zapisami coraz to nowych regulacji.

Sustainable Leaders’ Hub został zainicjowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Stanowi jeden z elementów szerokiej oferty wspierającej biznes w adaptacji do kryzysu klimatycznego i związanych z nim ryzyk biznesowych. Pierwsza edycja programu odbędzie się we współpracy z Ambasadą USA w Polsce. Taka kooperacja umożliwi zarówno przekazanie uczestnikom pigułki wiedzy o klimacie i jego wpływie na biznes, jak i zainspirowanie ich dobrymi praktykami ze strony amerykańskich firm i instytucji.

Wyzwanie klimatyczne może stanowić szansę na udoskonalenie wzorców produkcji i konsumpcji, przygotowując firmy na wyzwania najbliższej przyszłości. Organizatorzy Hubu chcą pokazać przedstawicielom biznesu, że może ono stanowić szansę przejścia na zupełnie nowy poziom działalności, lepiej uwzględniający kwestie społeczne i środowiskowe. Firmy będą mogły dostrzec, że osiągnięcie neutralności klimatycznej to zysk - nie tylko dlatego, że zwiększy się ich zdolność adaptacyjna, ale również dlatego, że wzrośnie ich potencjał do działania w zmieniającym się świecie.

Ekspercka wiedza

Sustainable Leaders’ Hub to cykl spotkań (webinarów) z udziałem ekspertów stanowiących społeczność programu Climate Leadership - niemal 100 osób, specjalizujących się w szerokim szerokiej gamie tematów związanych z klimatem i zrównoważonym rozwoju.

Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę na różnych poziomach:

  • podstawowym - związanym z wiedzą na temat klimatu i jego wpływu na modele biznesowe, która umożliwi zrozumienie związanych z nim megatrendów, takich jak zmiany w systemach energetycznych, otoczeniu regulacyjnym czy inwestycyjnym.
  • zaawansowanym - związanym z konkretnymi wdrożeniami polityk klimatycznych i zrównoważonego rozwoju przez liderów rynku po obu stronach Atlantyku.
  • teoretycznym - powiązaniach między kryzysem klimatycznym a innymi, stojącymi przed ludzkością wyzwaniami, które wpływać będą na szansę osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz sytuację rynkową.
  • praktycznym - przeniesieniu myślenia strategicznego na poziom konkretnych rozwiązań, wdrażanych przez biznes i regulatorów.

Eksperci zwrócą szczególną uwagę na kwestie tego, w jaki sposób teorię przekuwać na praktykę i jak wykonać pierwsze kroki na drodze do bardziej przyjaznego dla ludzi i środowiska biznesu. W pierwszym półroczu 2022 roku uczestnicy zapoznają się z szeroką panoramą zagadnień, związanych z klimatem, zrównoważonym rozwojem oraz zieloną transformacją modeli biznesowych.

Rezultatem szkolenia będzie dołączenie uczestniczących w nich firm do „społeczności na rzecz zmiany”. Każdy uczestnik, poza korzyściami z wielostronnego dialogu, będzie miał dostęp do wszystkich materiałów merytorycznych wraz z nagraniami webinarów. Pierwsza edycja programu dedykowana jest przede wszystkim firmom, będącym dostawcami uczestników programu Climate Leadership.

***

Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Polsce. Materiał został sfinansowany z grantu przyznanego przez Departament Stanu USA. Opinie, stwierdzenia i wnioski w nim zawarte należą do jego autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Departamentu Stanu USA.

Materiał opracowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Dziękujemy za zgodę na przedruk.