ENGLISH
Mapa O nas Aplikacja Kontakt Artykuły

O nas

Jednym z głównych celów Fundacji Krajowy Indeks Powietrza jest stworzenie rzetelnego systemu do informowania społeczeństwa o jakości powietrza. Charakter naszych działań ma wymiar ogólnospołeczny.

Promujemy ideę wspólnej odpowiedzialności za świat, który nas otacza, za naturę, za powietrze którym oddychamy. Chcemy włączyć w nasze projekty jak najwięcej osób, którym jakość naszego życia i dostęp do rzetelnej informacji na temat zagrożeń nie jest obojętna. Nasze działania służą promowaniu miejsc, w których oddycha się zdrowym powietrzem.

Opracowany przez nas system do pomiaru jakości powietrza pełni oprócz funkcji informacyjnej funkcję ostrzegawczą o ogromnym znaczeniu dla ogółu społeczeństwa. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wpływa niekorzystnie na system odpornościowy człowieka. W okresach wzmożonej zachorowalności na grypę, a zwłaszcza teraz w czasie wszechobecnego wirusa Covid-19 informacje te są kluczowe. Ludzie świadomi zagrożenia mogą ograniczyć przemieszczanie się po mieście gdy nie będzie to konieczne.


Nasze projekty


Mobilna stacja

która w oparciu o dane meteorologiczne i możliwość dokonania pomiarów w dowolnych miejscach określa obszar emitujący zanieczyszczenia.

Wyposażenie stacji:
- gazomierz z kondycjonowaną komorą pomiarową
(CO, NO, NO2, SO2, O3, CH2O, HCN)
- pyłomierz laserowy z podgrzewanym torem
(pyły zawieszone PM10, PM2.5, PM1)
- sensor pomiarowy ciśnienia,
- sensor pomiarowy temperatury,
- sensor pomiarowy wilgotności powietrza,
- sensor pomiarowy natężenia hałasu


Teledetekcja

Dzięki teledetekcji chmur gazowych identyfikujemy wszelkie związki wydobywające się z kominów, wykrywamy wszelkie nieszczelności i wyziewy w zakładach przemysłowych, spalarniach, kotłowniach, ciepłowniach itp. Analizy jakościowej i ilościowej dokonujemy z odległości dochodzącej do 10km. Dodatkowo analizujemy powietrze podczas imprez masowych. W razie zagrożenia nasz operator błyskawicznie zidentyfikuje trujące związki, np. gazy bojowe oraz rejon skażenia i niezwłocznie przekaże informacje służbom ratunkowym. Korzystamy z bibliotek spektralnych LZO, TIC i CWA.

Należy pamiętać, że użycie urządzeń do teledetekcji w żaden sposób nie narusza przestrzeni prywatnej i nie stwarza zagrożenia dla innych osób, mienia lub użytkowników przestrzeni powietrznej.


Wykrycie amoniaku za pomocą SIGIS 2 z odległości 1,5 km

Ten film pokazuje jak za pomocą SIGIS 2 wykrywa się i identyfikuję amoniak, który rozprzestrzenia się nad dachem w odległości około 1,5 km od urządzenia. Zwróćmy uwagę na pomarańczowy kwadrat bezpośrednio nad dachem, który został zdefiniowany przez urządzenie jako pole analizy (FOR). Obszar w FOR jest szybko skanowany, a informacje spektralne są rejestrowane w każdym punkcie przez spektrometr FTIR i natychmiast analizowane pod kątem podejrzanej zawartości chemicznej.


Ekosłupek

Na mapę Krajowego Indeksu Powietrza nanoszone są wyniki przekazywane z EKOSŁUPKÓW, które służą do pomiaru pyłów i związków oraz sygnalizowania stanu jakości powietrza za pomocą koloru światła.

EKOSŁUPEK został wyposażony w oświetlenie ledowe, które na podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza.

Sensory pomiarowe

 • pyłów zawieszonych PM1, PM2.5, PM10
 • formaldehydu (CH2O)
 • cyjanowodoru (HCN)
 • tlenku węgla (CO)
 • dwutlenku węgla (CO2)
 • tlenku azotu (NO)
 • dwutlenku azotu (NO2)
 • dwutlenku siarki (SO2)
 • ozonu (O3)
 • natężenia hałasu
 • wilgotności gleby
 • ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza


Spektrometr do pomiarów gazów cieplarnianych

Nasze spektrometry wyposażone są w analizatory FTIR Remote Sensing przeznaczone do pomiarów atmosfery. Określają ilościowo gazy w atmosferze, takie jak dwutlenek węgla i metan, analizując promieniowanie słoneczne za pomocą systemu CAMTracker. Jest to innowacyjny system sprzężenia zwrotnego oparty na kamerze, śledzący słońce jako źródło światła.

Nasze spektrometry idealnie nadają się do długoterminowych cykli pomiarowych w odległych obszarach o małej infrastrukturze, są urządzeniami przenośnymi i łatwymi w konfiguracji, dokonują precyzyjnej analizy gazów cieplarnianych i są niewrażliwe na zakłócenia, np. z powodu chmur.